Contact met de griffie

De griffie ondersteunt, adviseert en faciliteert de gemeenteraad. Zo regelt de griffie de vergaderingen, de vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en aanpak.

Spreekrecht

De griffie helpt u als u een onderwerp op de agenda van de raad wilt zetten of wanneer u wilt inspreken tijdens een raadsvergadering. (U heeft 5 minuten spreektijd). Heeft u vragen over de gemeenteraad, raadsvergaderingen of het spreekrecht? Neem dan contact op met het secretariaat van de griffie.

Voor het spreekrecht kunt u zich aanmelden bij de griffie dinsdagmorgen vóór 11.30 uur bij de griffie

Bereikbaarheid griffie

Raadsgriffier 

De heer drs. N.G.M.T. (Nick) Jansen geeft leiding aan de organisatie van de griffie.

Griffie medewerkers

  • Raadsadviseur en plaatsvervangend griffier: Jos Frenken
  • Griffiemedewerker: Petra van de Munckhof

Pagina opties