Geert Segers

Fractievoorzitter


Aandachtsvelden

  • Algemeen bestuur
  • Welzijn, Zorg
  • Vergunningen, Toezicht, Handhaving
  • Kunst en Cultuur
  • Duurzaamheid
  • Bedrijven

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Inkoopcentrum Zuid (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Streekmuseum Peel en Maas (onbezoldigd)

Politieke partij

VVD


E-mailadres

E-mailadres Geert Segers

Pagina opties