Jeanne Hesen

Aandachtsvelden

  • Ruimtelijke ordening
  • Buitengebied
  • Water en Verkeer
  • Veiligheidsregio

Hoofdfunctie

  • Adm. Medewerkster Loonbedrijf Maas BV (20 uur per week, bezoldigd)


Nevenfuncties

  • Waterportefeuillehouder LLTB (onbezoldigd)
  • Verkeerszaken Cumela Limburg (onbezoldigd)
  • Collectant Goede Doelen (onbezoldigd)
  • Werkgroeplid van Eiks Ontmoetings Punt te Kessel- Eik (onbezoldigd)

Politieke partij

VVD


E-mailadres

E-mailadres Jeanne Hesen

Pagina opties