Kinderraad

Kinderen en jongeren hebben een eigen verfrissende blik op zaken. Als gemeente is het belangrijk om meningen en (nieuwe) ideeën van de kinderen mee te nemen in de beleidsvoering. Een kinderraad leert kinderen hoe een democratie werkt, hoe de gemeenteraad werkt en hoe zij als jonge inwoners invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur. Een kinderraad kan zich buigen over thema’s die belangrijk voor hen zijn, zoals invulling openbare ruimte, social media, pesten en duurzaamheid. Alle basisscholen uit Peel en Maas hebben enthousiast gereageerd en doen mee.

Oproep burgemeester Wilma Delissen- van Tongerlo

Film: Burgemeester Wilma Delissen- van Tongerlo roept leerlingen uit groep 7 en/of groep 8 op om zich aan te melden voor de kinderrraad.

In de kinderraad mogen per basisschool 2 leerlingen uit groep 7 en/of groep 8 meepraten en meedenken over het beleid van de gemeente. Iedere deelnemende school vormt een fractie. Dat houdt in dat de overige kinderen van de klas of gehele bovenbouw meedoen als fractieondersteuners om de vergaderingen voor te bereiden. We rekenen er ook op dat de overige kinderen tijdens de vergaderingen op de tribune plaatsnemen om hun school aan te moedigen.

Op welke wijze de leerlingen worden benoemd/gekozen/voorgedragen kan iedere school op een eigen manier invullen. De kinderen worden benoemd voor één schooljaar. Dit zal in ieder geval in oktober 2019 zijn. In november 2019 is de officiële benoeming van de kinderraadsleden.

Voorlopig zit burgemeester Wilma Delissen de vergaderingen voor, zo belangrijk vindt zij de kinderraad. Maar in 2020 komt er ook een kinderburgemeester voor Peel en Maas. Naast dat hij/zij de vergaderingen van de kinderraad gaat voorzitten, gaat de kinderburgemeester samen met burgemeester Delissen een aantal burgemeesterstaken uitvoeren, maar dat wordt een apart traject.

Overige functies

Naast de kinderraadsleden zijn er ook andere functies te verdelen:

 • 5 wethouders (uit vijf verschillende kernen)
 • griffier
 • journalist
 • fotograaf
 • bode.

Welke scholen wie mag leveren wisselt per jaar.

De kinderraadsvergaderingen

De kinderraad vergadert 3 keer per jaar op een woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur. De vergaderingen zijn in de raadzaal van het Huis van de Gemeente.

Per vergadering staan er twee punten op de agenda.

 1. Eén agendapunt wordt door de kinderraad zelf ingebracht. Elke school presenteert zijn eigen voorstel. Voor het uiteindelijk gekozen voorstel wordt een budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering. De vijf kinderwethouders selecteren, samen met de kinderraadswerkgroep, twee voorstellen. Daaruit kiest de kinderraad uiteindelijk het allerbeste voorstel wat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
  Vergadering november:  installatie en presenteren voorstellen
  Vergadering februari:  debatteren en stemmen over beste twee voorstellen
  Vergadering mei:    evaluatie en afsluiting raadsjaar
 2. Daarnaast wordt er per vergadering één agendapunt door de gemeenteraad of het college ingebracht, een onderwerp waarover de gemeenteraad/college advies wil van de kinderraad.

Voor en tijdens de vergadering wordt de kinderraad bijgestaan door buddies, bestaande uit raadsleden en burgerraadsleden.

Raadswerkgroep

De raadswerkgroep zorgt voor de organisatie en communicatie van de kinderraad. De raadswerkgroep bestaat uit de initiatiefnemers Karin Jacobs, Suzan Hermans, Sam Bovenkamp, Pascal Ueberbach, burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo, ambtelijke ondersteuning en de raadsleden Frits Berben, Peter Craenmehr, Ebie Peeters en Saskia Vervoort.

Publiciteit

Hallo Peel en Maas en Omroep P&M gaan in hun media aandacht schenken aan de kinderraad. Verder worden alle ontwikkelingen bijgehouden op de Facebookpagina en het YouTube kanaal van de kinderraad. Ook zijn de kinderraadsvergaderingen live te volgen.

Meer informatie

Wilt u alles volgen over de kinderraad en de kinderburgemeester? Dat kan onder andere via social media.

 • Facebook: Kinderraad-Peel-en-Maas
 • Instagram: kinderraadpeelenmaas
 • YouTube: zoek op ‘kinderraad Peel en Maas’

Stuur een e-mail naar kabinet@peelenmaas.nl voor meer informatie over de kinderraad.

Pagina opties