Vergaderingen raad

De werkwijze van de raad

De meeste gemeenteraden in ons land vergaderen volgens het BOB-model.  Ook de raad van Peel en Maas, vanaf 2010. Het BOB-model kent drie onderdelen beeldvorming, opiniëring en ten slotte besluitvorming. De invulling en uitvoering hiervan verschilt van raad tot raad. Iedere raad zoekt naar een invulling en uitvoering die past bij de eigen samenleving en eigen raad. Het BOB model in Peel en Maas is de afgelopen jaren meegegroeid met de veranderende vraag van de raad en de inwoner. Telkens is beetje bij beetje het BOB-model aangepast. Op dit moment buigt een raadswerkgroep van de raad zich over de werkwijze, de opzet en de organisatie van de raadcyclus. De komende maanden gebruikt de raadswerkgroep om te experimenteren en ervaringen op te doen. Voor meer informatie over het hoe, wat en waar van de beeldvorming, de opiniëring en besluitvorming kunt u raadplegen onder vergaderingen raad.


Beeldvorming

Opiniërende Raadsvergadering

Besluitvormende Raadsvergadering

Pagina opties